இதர விழாக்கள்

பேரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு விழ ...

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
‘அணையா விளக்கு - அண்ணா’ கவி அரங்கத் தலைமை தாங்கும் தமிழ்த் தாயின் ஒப்பு உவமையற்ற தலைமகனே ! ஐந்தமிழ்க் கவிஞர்களின் படையிடையே ஒரு ...மேலும் படிக்க

அண்ணா கவியரங்கம் – 22.08.2009

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
‘எரவாணத்தில் பதுக்கிய ஏவுகணை - பேரறிஞர் அண்ணா’ பட்டுக் கனவிலும், பஞ்சுப் பொதியிலும் அமிழ்ந்திருந்த தமிழகத்தின் பாமரத்துத் தறியை இடம் பெயர்த்து, ஈரோட்டிற்கு எடுத்து ...மேலும் படிக்க

திமுக முப்பெரும் விழாவில ...

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
திருவண்ணாமலை, திமுக முப்பெரும் விழாவில் ஆற்றிய உரை தலைவர் கலைஞருக்குப் புகழ் வணக்கம் தளபதிக்குத் தலை வணக்கம் கவியரங்கத்தைத் துவக்கி வைத்த - கானகத்தின் ...மேலும் படிக்க

கலைஞருக்கு புகழ் வணக்கம் – 04.09.2018

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
கலைஞருக்கு வீர வணக்கம் நான் உண்ணும் ஒரு பிடி அன்னம் கலைஞரது பெயரெழுதிய உயிர் நெல்மணிகளால் விளைந்தது. நான் அருந்தும் ஒரு துளி நீர் ...மேலும் படிக்க

“பேரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு விழ ...

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
`ஏழைகளை உயர்த்திய யேல் பல்கலைக்கழகம் - அண்ணா’ எல்லா அரங்கத்திலும் என் தலைவர் கலைஞருக்கே முதல் வணக்கம். சுயமரியாதை மண் எடுத்து, தமிழென்னும் நீர் ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க