பாரத பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதி (PMNRF)

PMNRF

, ,
    மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Allogenic stem cell transplantation சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த ...மேலும் படிக்க

PMNRF

, ,
    மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF),Coronary Artery Bypass Grafting surgery சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த ...மேலும் படிக்க

PMNRF

, ,
    மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த  திருமதி .பி .காலாவதி ...மேலும் படிக்க

PMNRF

, ,
  மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), TRIPLE ORAL METRONOMIC புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திரு.ராமசந்திரன் ...மேலும் படிக்க

PMNRF

, ,
மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF),Acute myeloid leukemia புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி . அருணா ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க