பாரத பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதி (PMNRF)

PMNRF 62

மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Trastuzumab and Supportive care Medications சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.ராஜேஸ்வரி ...மேலும் படிக்க

PMNRF 60

,
மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Carcinoma Breast Hormone Posotive her -2 Negative சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் ...மேலும் படிக்க

PMNRF 61

,
மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Splenic Marginal Zone Lymphoma சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.வசந்தி என்பவருக்கு ...மேலும் படிக்க

PMNRF 58

,
மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Low dose of Nivolumab சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.சகாய மேரி ...மேலும் படிக்க

PMNRF 56

மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Palbociclib and fulvestrant சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.முத்துலட்சுமி என்பவருக்கு ரூ.3,00,000/- ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க