நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்விகள்

USE OF FACIAL TECHNOLOGY IN ELECTIONS

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION 3820. Dr. T. Sumathy (a) Thamizhachi Thangapandian: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased ...மேலும் படிக்க

RDSS TO HELP DISCOMs

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION 3512. DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of POWER be pleased to state: ...மேலும் படிக்க

‘REMOVAL OF DISABILITY COLUMN IN NFHS’

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION 3100. DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be ...மேலும் படிக்க

JOB VACANCIES IN CPSEs

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION 2932. DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: ...மேலும் படிக்க

NYAYA BANDHU SCHEME

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION 2631.DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க