கலை நிகழ்ச்சிகள்

‘யானும் தமிழால் இயம்ப விழைந்த ...

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
"உனது கடைசி இரு காசுகளை இவ்வாறு செலவு செய் : ஒரு காசு ரொட்டிக்கு - மறுகாசு லில்லி மலருக்கு" என்கிறது சீனப்பழமொழி ஒன்று. ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க