நூல்கள்

தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியனின் கவித ...

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
உயிர்மை பதிப்பகம் எஞ்சோட்டுப் பெண் கவிதைத் தொகுப்பு முதலாகத் தமிழச்சிக்குத் தெளிவான தீர்மானம் இருக்கிறது. உலக மொழிகளில் கொண்டாடப்படுகிற சிறந்த கவிதைகள் குறித்து நன்கறிந்திருந்தும், ...மேலும் படிக்க

சொட்டாங்கல்

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
உயிர்மை பதிப்பகம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் தனக்கென்று தனித்த அடையாளம் கொண்டவர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன். எப்போதும் மண் வாசமடிக்கும் அவரது எழுத்துகளில், மனித மனங்களை ...மேலும் படிக்க

நிழல் வெளி

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
உயிர்மை பதிப்பகம் பின்காலனிய மற்றும் புலம்பெயர் கோட்பாடுகள் சார்ந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில், மக்கின்ரயரின் நாடகங்களை இப்புத்தகம் மிகக் கவனமாக அணுகுகிறது. அதேசமயம், இலங்கையின் புலம்பெயர் ...மேலும் படிக்க

கல்லின் கடுங்கோபம்

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
உயிர்மை பதிப்பகம் மரியா ரேமோந்தஸ் கலீசிய மொழியில் எழுதிய கவிதைகளை தமிழச்சி தங்கபாண்டியனின் மொழிபெயர்ப்பில் வாசிக்கும்போது கவிதையில் பெண் மொழிக்கு ஒரு சர்வதேச பொதுத்தன்மை ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க