தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 26.03.2022, Allotted funds for Indoor Auditorium at the cost of Rs.59,00,000 (Fifty Nine Lakhs) in Hayakreevar Nagar, Velachery. Construction work is under process.

26.03.2022 அன்று ,வேளச்சேரி ஹயக்ரீவர் நகரில், உள் விளையாட்டு அரங்கம் கட்டும் பணி ரூபாய்  59 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது .

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *