தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 26.03.2022, Allotted funds for High Mast Light at the cost of Rs.4,31,000 (Four Lakhs and Thirty One Thousand) in Kasthuribhai Nagar, Adyar and brought into public use by Hon’ble Minister for Health and Family Welfare
Thiru. Ma. Subramanian on 11.01.2023.

26.03.2022 அன்று  ,அடையாறு – கஸ்தூரிபாய் நகரில் உயர்மின்கோபுர விளக்கு நிறுவும் பனி ரூபாய்  4.31 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.11.01.2023 அன்று, மாண்புமிகு சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் திரு.மா.சுப்ரமணியன் திறந்துவைத்தார்.

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *