தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted funds for Furniture (Table & Chair) at the cost of Rs.7,35,000 (Seven Lakhs and Thirty-Five Thousand) to Chennai Corporation High School, Eldams Road, Vanniya Teynampet.

08.01.2020 ,அன்று எல்டாம்ஸ் ரோடு, வன்னிய தேனாம்பேட்டை,சென்னை மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு  Rs 7.35  லட்சம்  தளவாட பொருட்கள் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது .

MPLAD 2

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *