தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted funds for Furniture (Table & Chair) at the cost of Rs.5,10,000 (Five Lakhs and Ten Thousand) to Chennai Corporation Primary School, Pillayar Koil Street, Nesapakkam.

08.01.2020 அன்று,பிள்ளையார் கோயில் தெரு, நெசப்பாக்கம்,சென்னை மாநகராட்சி தொடக்க பள்ளிக்கு ரூபாய்  5.10 லட்சம்  செலவில் தளவாட பொருட்கள் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது

 

MPLAD 2

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *