தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 11.01.2020, allotted funds for Additional Building at the cost of Rs.82,00,000 (Eighty-Two Lakhs) for Girls Higher Secondary School, Ashok Nagar, and brought into public use by Hon’ble Minister for Sports & Youth Welfare Thiru. Udhayanithi Stalin on 26.11.2021.

11.01.2020 அசோக் நகர், பெண்கள் மேல் நிலைப் பள்ளியில், ஜி+1 அமைப்பில், 4 வகுப்பறைகள் ரூபாய்  82 லட்சம்  செலவில் கட்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

Letter for Fund Allocation (2)

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *