தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2021-2022

On 13.07.2022, Allotted funds for Community Hall at the cost of Rs.2,00,00,000 (Two Crore) in CP Ramasamy Road, Alwarpet. Construction work is under process.

13.07.2022 அன்று,ஆழ்வார்பேட்டை, சி.பி.ராமசாமி ரோட்டில்,சமுதாய நலக்கூடம் கட்டும் பணி ரூபாய்  2 கோடி  செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *