தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2022-2023

On 01.02.2023, Allotted funds for the Anganwadi Building at the cost of Rs.45,00,000 (Forty-Five Lakhs) in Annai Sathya Nagar, Virugambakkam

01.02.2023 அன்று,விருகம்பாக்கம் – அண்ணை சத்யா நகரில், அங்கன்வாடி கட்டுதல் பனி ரூபாய்  45 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

MPLAD39

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *