தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி


 

இந்தியாவில், சி.டி.எஃப் என்பது எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்கள் தொகுதிகளின் வளர்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியாகும். இந்த நிதியானது சாலைகள், பாலங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் அவர்களின் தொகுதி மக்களுக்கு பயனளிக்கும் பிற உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் போன்ற திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *