தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted funds for Furniture (Table & Chair) at the cost of Rs.4,99,000 (Four Lakhs Ninety-Nine Thousand) to Jayagopal Karodia Government Girls Higher Secondary School, Virugambakkam.

08.01.2020 அன்று ,விருகம்பாக்கம், ஜெயகோபால் கரோடியா, அரசு மகளிர் மேல் நிலைப் பள்ளிக்கு, ரூபாய்  4.99 கோடி செலவில் தளவாட பொருட்கள் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது .

MPLAD 2

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *