இலக்கிய விழாக்களில்

கலிபோர்னியா விரிகுடா குறள்கூடம் விழா உரை – 25.02.2020

தேதி: 24 Feb 2020 காலதேச வர்த்தமானங்களைக் கடந்து நிற்கும் வள்ளுவம்! - தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்டதமிழ் ... மேலும் படிக்க

குயர் இலக்கிய விழா பேச்சு – 13.09.2019

தேதி: 12 Sep 2019 1. திராவிடமும் இலக்கியமும்….. கவிதையென்றால் அதில் ஓர் ஆவேசம் – தீ வெளிச்சம், இடிமுழக்கம், இளவேனில் வருகை எல்லாம் ... மேலும் படிக்க

பாரதி திருவிழாவில் ஆற்றிய உரை – 11.12.2021

பாரதி - ஷெல்லி வெயிலொளி எந்த பொருள் மீது பட்டாலும், அந்தப் பொருள் அழகுடையதாக தோன்றுமென்று ஷெல்லி என்ற ஆங்கில கவிஞர் கூறுகின்றார். எனக்கு ... மேலும் படிக்க