இலக்கியம்

பூனைகள் சொர்க்கத்திற்குச் செல்வதில்லை

உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்ட தேதி: 11 Jan 2015 தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், மூத்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளிலிருந்து பல இளம் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் வரை தமிழ் ... மேலும் படிக்க

அருகன்

உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்ட தேதி: 14 Jan 2013 கடந்த கால பால்யநதியின் நினைவுகளின் ஆழத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்து நிகழோடு முடிச்சிட்டுக் கொள்ளும் அதே சமயம் ... மேலும் படிக்க