கருத்தரங்கங்கள்

“அண்ணா – பெருங்கடலிலிருந்து சில துளிகள்” ஆவணப்பட திரையிடல்-கருத்தரங்கம்

தோழமை அமைப்பின் சார்பில், சென்னை எழும்பூர், இக்சா மையத்தில் 29.10.2008 அன்று நடைபெற்ற “அண்ணா - பெருங்கடலிலிருந்து சில துளிகள்” ஆவணப்பட திரையிடல்-கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் ... மேலும் படிக்க

பிரபஞ்சப் பால்வீதியின் துருவ நட்சத்திரம் – பேரறிஞர் அண்ணா!

பிரபஞ்சப் பால்வீதியின் துருவ நட்சத்திரம் - பேரறிஞர் அண்ணா! பேரறிஞரும் - பிறநாட்டு அறிஞர்களும்! - தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் உலகப் பரப்பிலே பல்வேறு சிறந்த ... மேலும் படிக்க

அண்ணா நூற்றாண்டுவிழா திங்கள் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு

28.11.2008 அன்று, சென்னை, தரமணியில் உள்ள உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற ``அண்ணா நூற்றாண்டுவிழா திங்கள் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு’’ நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் ... மேலும் படிக்க

இலக்கிய விழா கருத்தரங்கம் – 30.12.2008

"பயிர் போன்றார் உழவருக்குப் பால் போன்றார் குழுந்தைக்குப் பசுந் பொற் கட்டித் தயிர் போன்றார் பசித்தவர்க்குத், தயிர் போன்றார் ஏழையவர்க்குத், தகுந்தவர்க்குச் செயிற் தீர்த்த ... மேலும் படிக்க