நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதி (MPLAD)

தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி

  இந்தியாவில், சி.டி.எஃப் என்பது எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்கள் தொகுதிகளின் வளர்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியாகும். இந்த நிதியானது சாலைகள், பாலங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் ... மேலும் படிக்க