பாரத பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதி (PMNRF)

PMNRF 62

மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Trastuzumab and Supportive care Medications சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.ராஜேஸ்வரி ... மேலும் படிக்க

PMNRF 61

மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Splenic Marginal Zone Lymphoma சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.வசந்தி என்பவருக்கு ... மேலும் படிக்க

PMNRF 58

மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து (PMNRF), Low dose of Nivolumab சிகிச்சைக்காக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி.சகாய மேரி ... மேலும் படிக்க