கல்லூரி விழாக்களில்

ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் ஆற்றிய உரை

'மனிதக் கூட்டத்தின் இந்த இனக்குழு இயற்கையான எளிமையுடனும், வலிமையுடனும் எவ்வளவு வியப்பிற்கு உரியதாக இருக்கிறது' என ஏங்கல்ஸ் கூறியது போல, இங்கு சங்கமித்திருக்கும் தமிழ் ... மேலும் படிக்க