உரைகள்

மதுரை 14வது புத்தக திருவிழாவில் நிலமும் நானும் எனும் தலைப்பில் ஆற்றிய உரை

தேதி: 06 Sep 2019 நிலமும் நானும்.... ’லகரம் மாறியதால் விளைநிலம் விலைநிலமானது’ என்று காடு, கான்கிரீட் காடுகளாக மாறுவதை ஒரு புதுக்கவிஞன் வலியோடு ... மேலும் படிக்க