தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 03.03.2020, an allotted fund for Over Head Water Storage Tank at the cost of Rs.21,00,000 (Twenty-One Lakhs) in Sithalapakkam and brought into public use by Hon’ble Minister for Sports & Youth Welfare Thiru. Udhayanithi Stalin on 26.11.2022.

03.03.2020 அன்று ,சித்தாலப்பாக்கம் கிராமத்தில் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேம் நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்கும் பனி  ரூபாய்  21  லட்சம் செலவில்  மேற்கொள்ளப்பட்டது .மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு .உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களால் 26.11.2022 அன்று  திறந்துவைக்கப்பட்டது .

10 – FILE  

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *