நூல்கள்

தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியனின் கவிதை வெளி

உயிர்மை பதிப்பகம் எஞ்சோட்டுப் பெண் கவிதைத் தொகுப்பு முதலாகத் தமிழச்சிக்குத் தெளிவான தீர்மானம் இருக்கிறது. உலக மொழிகளில் கொண்டாடப்படுகிற சிறந்த கவிதைகள் குறித்து நன்கறிந்திருந்தும், ... மேலும் படிக்க

சொட்டாங்கல்

உயிர்மை பதிப்பகம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் தனக்கென்று தனித்த அடையாளம் கொண்டவர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன். எப்போதும் மண் வாசமடிக்கும் அவரது எழுத்துகளில், மனித மனங்களை ... மேலும் படிக்க

நிழல் வெளி

உயிர்மை பதிப்பகம் பின்காலனிய மற்றும் புலம்பெயர் கோட்பாடுகள் சார்ந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில், மக்கின்ரயரின் நாடகங்களை இப்புத்தகம் மிகக் கவனமாக அணுகுகிறது. அதேசமயம், இலங்கையின் புலம்பெயர் ... மேலும் படிக்க