நூல்கள்

சொல் தொடும் தூரம்

உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்ட தேதி: 14 Jan 2013 நான், இக்கட்டுரைகளை விமர்சகராக வேண்டுமென்ற நோக்கில் எழுதவில்லை. விமர்சகராக மாறவேண்டும் என்பது எனது ஆசையுமில்லை. ... மேலும் படிக்க

பாம்படம்

உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்ட தேதி: 14 Jan 2013 இன்று நகரமாக இருப்பவை நேற்றைய கிராமங்களே. மனிதர்களை மட்டுமல்ல, இடங்களையும் நாம் தீண்டாதவையாக மாற்றி ... மேலும் படிக்க

காற்று கொணர்ந்த கடிதங்கள்

உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்ட தேதி: 14 Jan 2013 எழுத்தின் வழியே பேசுவது என்பது, மனம் சம்பந்தப்பட்டது. உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது. நாம் நமக்குள்ளேயே பேசுவது ... மேலும் படிக்க

நவீனத்துவவாதி கம்பன்

அன்னை முத்தமிழ்ப் பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்ட தேதி: 14 Jan 2013 நாட்டுப்புற வாழ்க்கையை நுகர்ந்த பால்யகாலத்துக்கும், நகர்ப்புற நெரிசலில் பதைக்கும் நிகழ்காலத்தும் இடையே, மனம் ... மேலும் படிக்க