நூல்கள்

நிழல் வெளி

உயிர்மை பதிப்பகம் பின்காலனிய மற்றும் புலம்பெயர் கோட்பாடுகள் சார்ந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில், மக்கின்ரயரின் நாடகங்களை இப்புத்தகம் மிகக் கவனமாக அணுகுகிறது. அதேசமயம், இலங்கையின் புலம்பெயர் ... மேலும் படிக்க

கல்லின் கடுங்கோபம்

உயிர்மை பதிப்பகம் மரியா ரேமோந்தஸ் கலீசிய மொழியில் எழுதிய கவிதைகளை தமிழச்சி தங்கபாண்டியனின் மொழிபெயர்ப்பில் வாசிக்கும்போது கவிதையில் பெண் மொழிக்கு ஒரு சர்வதேச பொதுத்தன்மை ... மேலும் படிக்க

அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர்

உயிர்மை பதிப்பகம் சங்கச் சித்திரங்களின் ஈர்ப்பும் அரவணைப்பும் தமிழச்சி கவிதைகளின் அநேக இடங்களில் இணையாகவும் எதிரொலி யாகவும் வெளிப்படுகின்றன. இந்தத் தொகுப்பே திணைகளின் வரிசை ... மேலும் படிக்க