COVID – 19


இந்த நெருக்கடியான காலங்களில் மனநலம் முக்கியமானது.கோவிட்-19ஐ ஒன்றாக வென்று . தொழில் வல்லுநர்களின் தன்னார்வத் தொண்டு ஆதரவுஅமைப்போடு இணைந்து .ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவிக்காக எண் 8448449428 தொடர்புகொண்டு பயன்பெற்றனர்.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *